حضور دانشگاه رازی در دومین همایش ملی، دانشگاهی فضاهای معماری

حضور دانشگاه رازی در دومین همایش ملی، دانشگاهی فضاهای معماری

دومین همایش ملی، دانشگاهی فضاهای معماری در تاریخ 17، 18 و 19 دی ماه 1398 به کوشش دبیرخانه دائمی معماری فضاهای دانشگاهی مستقر در دانشکده هنر...

سه‌شنبه، ۲۴ دی ۱۳۹۸

اخبار و انتصابات

حضور دانشگاه رازی در دومین همایش ملی، دانشگاهی فضاهای معماری
حضور دانشگاه رازی در دومین همایش ملی، دانشگاهی فضاهای معماری
دومین همایش ملی، دانشگاهی فضاهای معماری در تاریخ 17، 18 و 19 دی ماه 1398 به کوشش دبیرخانه دائمی معماری فضاهای دانشگاهی مستقر در دانشکده هنر و معماری یزد و با حمایت معاونت اداری ومالی وزات عتف برگزار شد.
زمین چمن مصنوعی دانشگاه
زمین چمن مصنوعی دانشگاه
دفتر نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه رازی به منظور کاهش و صرفه جویی در مصرف آب و مدیریت منابع در جهت دستیابی به اهداف پایداری در خوابگاه پسران از چمن مصنوعی به جای چمن طبیعی برای زمین فوتبال به مساحت ۱۱۲۴ متر مربع استفاده کرده است.
هوشمند سازی موتور خانه ها
هوشمند سازی موتور خانه ها
اداره نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه رازی به منظور کاهش مصرف انرژی و مدیریت منابع در جهت دستیابی به اهداف پایداری این مرکز، قراردادهایی برای هوشمندسازی موتورخانه های ۱۶ ساختمان، دانشکده های نفت و پتروشیمی، برق و کامپیوتر، هنر و معماری، دامپزشکی،...
مدیریت امور عمرانی و خدمات فنی
مدیریت امور عمرانی و خدمات فنی
مدیریت امور عمرانی وخدمات فنی دانشگاه رازی
آرشیو خبرها