شرح وظایف اداره تعمیر و نگهداری

 

 

 

شرح وظایف:

 

 1. نظارت بر عملکرد شرکت‌های طرف قرارداد تعمیرات و نگهداری تاسیسات و  آسانسورهای دانشگاه؛
 2. نظارت و مراقبت مستمر بر نحوه نگهداری کلیه سیستم‌ها و شبکه های تاسیساتی به منظور حصول اطمینان از صحیح کارکردن دستگاه‌ها در فصول مختلف؛
 3. تهیه و تدوین برنامه و برآورد هزینه های مربوط به عملیات تعمیراتی تاسیسات؛
 4. انجام تحقیقات و بررسی های علمی و فنی در خصوص بهینه ‌سازی تاسیسات و ارائه پیشنهادهای علمی؛
 5. تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی و ارائه آموزش‌های لازم در خصوص تاسیسات (حرارتی، برودتی، آبرسانی و برق) به کارشناسان و تکنسین های مربوطه؛
 6. کنترل  و تشخیص عیوب و رفع نواقص تجهیزات ساختمانی؛
 7. اعمال کنترل در جهت اجرای صحیح مقررات ایمنی و حفاظتی  و بهداشتی برای خود و سایر پرسنل در محیط کار؛
 8. تهیه دستورالعمل های نگهداری و راه اندازی دستگاه ها ی تاسیساتی نظیر تهویه، شوفاژ، پکیج، هواساز و ...؛
 9. پیش بینی وسایل، ابزار، لوازم یدکی و مواد مورد نیاز برای نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و دستگاه های تاسیساتی؛
 10. مدیریت در جهت توسعه مهارت و توانایی های انجام کار کارکنان؛
 11. هماهنگی و آماده نمودن امکانات وتجهیزات برودتی، هواسازوگرمایشی مورد نیاز جهت برگزاری همایش‌ها، اعیاد و ...؛
 12. تهیه و نگهداری آرشیو مناسب و پیشینه تعمیراتی، نقشه های ساختمانی و تجهیزات  واحدهای تابعه؛
 13. اتخاذ تدابیر و تصمیمات لازم در موارد بحرانی و پیش بینی نشده و سرعت عمل و دقت نظر در  پیشگیری از وقوع حوادث غیرمترقبه؛
 14. نظارت بر ساخت تابلوهای برقی و تعمیرات دیزل ژنراتورهای برق اضطراری و اجرای سیستم برق گیر ساختمان ها؛
 15. بازدیدهای مستمر از تاسیسات برقی و مکانیکی بیمارستان ها، مراکز بهداشتی درمانی و ساختمان های وابسته به دانشگاه؛
 16. نظارت بر تعمیرات اساسی سیستم های مکانیک، هیدرولیک، و پنوماتیک حرارتی و برودتی، امور ساختمانی، وسایل ارتباطی، آتش نشانی تاسیسات برقی بیمارستان ها شامل تابلوهای برق، روشنایی، نیرو رسانی  وکلیدهای مینیاتوری تابلوها و... ؛
 17. بررسی سیستم های ارت ساختمانی و بیمارستانی شامل ارت اتاق عمل،دستگاههای سی تی اسکن، رادیولوژی و ... ؛
 18. بررسی و تعیین دیماند برق مصرفی بیمارستان ها و تجهیزات برقی؛
 19. کنترل وضع سوخت دستگاههای حرارتی، شوفاژها، آبگرمکن ها؛
 20. کنترل جهت نظافت و تجهیزات  محل کار توسط کارگران؛
 21. ثبت روزانه فعالیت های انجام شده در رابطه با امور محوله در فرم ها و دفاتر گزارش روزانه؛
 22. مشارکت دراجرای برنامه های توسعه تاسیسات ونصب راه اندازی وجابجایی دستگاهها و ماشین آلات تاسیساتی جدید؛
 23. مشارکت در تدوین برنامه عملیاتی سالیانه مدیریت امور پشتیبانی؛
 24. شرکت در جلسات درون بخشی و برون بخشی و راهبردی با هماهنگی مقام مافوق؛
 25. انجام سایر امور محوله در راستای اهداف مدیریت حسب دستور مقام مافوق؛
 26. مشارکت در تدوین شاخص ها و چک لیست های نظارتی واحدهای تابعه؛
 27. بکارگیری فنون مدیریت سبز در راستای بهینه سازی مصرف حامل‌های انرژِی در واحدهای تابعه دانشگاه؛
 28. تهیه طرح ها و انجام محاسبه پروژه های مربوط به لوله کشی آب و و فاضلاب ساختمان ها؛
 29. انجام امور فنی و مهندسی مربوط به نگهداری ازساختمان ها و تأسیسات نواحی صنعتی ازقبیل آب، برق، تهویه، شوفاژ و آسانسور؛
 30. انجام بررسی های علمی و فنی در زمینه برق و تأسیسات؛
 31. بررسی و تهیه دستورالعمل های فنی در ارتباط با موارد مختلف تأسیساتی؛
 32. بررسی و تصویب طرح های اداری درزمینه تأسیسات الکتریکی ومکانیکی که توسط مهندسین مشاور ارائه می گردد؛
 33. بررسی و رسیدگی به صورت وضعیت های موقت و قطعی ارائه شده توسط پیمانکاران؛
 34. کنترل بر امر تهیه نقشه های فنی مورد نیاز؛
 35. شرکت در کمیسیون های تحویل موقت و قطعی؛
 36. ارسال نسخه های مربوط به صورتجلسات اجرایی کارها به پیمانکاران؛
 37. انجام وظایف نظارتی در خصوص انواع پروژه های برق و تأسیسات که توسط پیمانکاران اجرا می گردد و ارائه گزارش مستمردر خصوص روند پیشرفت کار و نقایص مشهود به مسئول مافوق؛
 38. مطالعه و تهیه طرح ها و محاسبه سیستم های سرمازا و گرما زا، آب سرد و گرم ، گازرسانی، فاضلاب ساختمان ها و تهیه برآوردهای مربوط به آنها؛
 39. نظارت و کنترل فعالیت های مربوط به لوله کشی ساختمان ها، تعمیر وسایل تأسیساتی و تهیه طرح های نوسازی قطعات و وسایل و ملزومات مربوط به تأسیسات.