هوشمند سازی موتور خانه ها

 

اداره نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه رازی به منظور کاهش مصرف انرژی و مدیریت منابع در جهت دستیابی به اهداف پایداری این مرکز، قراردادهایی برای هوشمندسازی موتورخانه های ۱۶ ساختمان، دانشکده های نفت و پتروشیمی، برق و کامپیوتر، هنر و معماری، دامپزشکی، اقتصاد، تربیت بدنی، ادبیات، مکانیک و ماشین آلات کشاورزی و علوم و مهندسی کشاورزی، معاونت دانشجویی، استخر، سلف پردیس، کتابخانه مرکزی و خوابگاه های کوثر، حضرت زینب و شهید اشرفی پسران جدیدالاحداث منعقد کرده است؛ که از تاریخ ۵ شهریور ماه ۱۳۹۸ این پروژه شروع شد. در حال حاضر ساخت قطعات و تابلوها، سیم کشی موتورخانه ها و ... انجام شده است.

 

  

 

 

 

پارک سلامت

ساختمان پژوهش های فرهنگی دانشگاه رازی (بسیج اساتید)

 

 

 

 

دانشکده اقتصاد و حسابداری (مناقصه فاز2)

 

مهمانسرای اساتید (مناقصه فاز2)

  

احداث خوابگاه خواهران و برادران، دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود