احداث-خوابگاه دختران

عنوان پروژه مشاور شرکت زیربنا(مترمربع) درصد پیشرفت فیزیکی آخرین بروز رسانی
احداث خوابگاه دختران پردیس کشاورزی کارشناسان دفتر فنی نورغرب 3650 100% 15 تیر 95