احداث-دانشکده شیمی

عنوان پروژه مشاور شرکت زیربنا(مترمربع) درصد پیشرفت فیزیکی آخرین بروز رسانی
احداث دانشکده شیمی مهندسین مشاور موج نو راه و ریل دلتا 5400 57% 15 مرداد  95