احداث-نفت

عنوان پروژه مشاور شرکت زیربنا(مترمربع) درصد پیشرفت فیزیکی آخرین بروز رسانی

15مرداد95

دانشکده دانشکده نفت و پتروشیمی
فازI (سفتکاری) مهندسین مشاور بهساز لرزه بانی آبادی 5700 38%
فازII(تکمیل) - نقش آفرین غرب - 58%