آزمایشگاه مرکزی


عنوان پروژه مشاور شرکت زیربنا(مترمربع) درصد پیشرفت فیزیکی آخرین بروز رسانی

15 مرداد 95

آزمایشگاه مرکزی
فازI(سفتکاری) مهندسین مشاور بهساز لرزه نما سازقلعه بیستون 3800 100%
فازII(تکمیل) - - - 65%