حضور دانشگاه رازی در دومین همایش ملی، دانشگاهی فضاهای معماری - display-page


حضور دانشگاه رازی در دومین همایش ملی، دانشگاهی فضاهای معماری


دومین همایش ملی، دانشگاهی فضاهای معماری در تاریخ 17، 18 و 19 دی ماه 1398 به کوشش دبیرخانه دائمی معماری فضاهای دانشگاهی مستقر در دانشکده هنر و معماری یزد و با حمایت معاونت اداری ومالی وزات عتف برگزار شد.

دومین همایش ملی، دانشگاهی فضاهای معماری در تاریخ 17، 18 و 19 دی ماه 1398 به کوشش دبیرخانه دائمی معماری فضاهای دانشگاهی مستقر در دانشکده هنر و معماری یزد و با حمایت معاونت اداری ومالی وزات عتف برگزار شد.

این همایش با هدف کوششی برای شروع یک حرکت به منظور ساماندهی وارتقا کیفیت معماری دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی کشور به شمار می آید.

در این همایش دانشگاه رازی، مقاله دکتر خزائی، سرپرست دفتر نظارت بر طرح های عمرانی، با موضوع نگهداری و تعمیرات (نت) ساختمان های دانشگاه ها مبتنی بر روش پیشگیرانه واصلاحی ارائه شد. 

 

  

 

در ادامه دکتر خزائی، مهندس ظهرابی و مهندس هزارخانی، با ارائه پوسترهایی از دو پروژه شاخص دانشگاه، دانشکده هنر و معماری و دانشکده برق و کامپیوتر، تجربیات اجرایی دانشگاه رازی را به اشتراک گذاشتند.