دانشکده اقتصاد و حسابداری

                                                       
عنوان پروژه مشاور شرکت زیربنا(مترمربع) درصد پیشرفت فیزیکی آخرین بروز رسانی
دانشکده اقتصاد و حسابداری کارشناسان دفترفنی سراگستران افلاک 3300 85% 15  شهریور 95