فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار سرویس‌­دهی در بوفه رستوران برکت واقع در پردیس طاق‌بستان دانشگاه رازی - display-page


فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار سرویس‌­دهی در بوفه رستوران برکت واقع در پردیس طاق‌بستان دانشگاه رازی


دانشگاه رازی در نظر دارد امور مربوط به سرویس‌­دهی در بوفه رستوران برکت واقع در پردیس طاق‌بستان دانشگاه را با مشخصات ذیل از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید: ۱- پیمانکار موظف است لیست قیمت انواع نوشیدنی‌­های گرم و سرد، انواع منوی صبحانه، میان وعده و ناهار را با رعایت قیمت و کیفیت مناسب ارائه نماید. در این برنامه حتماً به توزیع غذای سبز توجه ویژه گردد و ارائه غذای سبز در انتخاب پیمانکار امتیاز خواهد داشت. همچنین تنوع در موارد پیشنهادی بالا نیز در انتخاب پیمانکار موثر خواهد بود. ۲- بابت اجاره ساختمان و هزینه حامل­‌های انرژی مبلغی دریافت نمی‌­شود و پیمانکار محترم در مقابل قیمت خدمات را کاهش خواهد داد. ۳- ظرفیت سالن ۱۰۰ نفر می‌­باشد. ۴- به غیر از وسایل موجود در بوفه رستوران، بقیه وسایل مورد نیاز توسط پیمانکار تهیه خواهد شد. ۵- دانشگاه در قبال تهیه مواد اولیه تعهدی ندارد، ولی بر تهیه مواد اولیه با کیفیت نظارت خواهد نمود. ۶- کارفرما از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۳:۳۰ نیز در این مکان غذای دانشجویی برای کارمندان و اعضای هیات علمی از طریق نیروهای سلف سرویس دانشجویی توزیع خواهد نمود. ۷- مدت قرارداد: از ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ لغایت ۱۳۹۹/۰۴/۲۰  از کلیه افراد واجد شرایط که دارای تجربه لازم و کافی در مورد موضوع مناقصه می­‌باشند، دعوت می‌­شود با در دست داشتن مدارک زیر پس از انتشار فراخوان حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ به نشانی کرمانشاه: باغ ابریشم، سازمان مرکزی دانشگاه رازی، اداره تدارکات و امور قراردادها مراجعه نموده و یا با شماره تلفن ۳۴۲۷۴۵۲۱ - ۰۸۳ (امور قراردادها) تماس حاصل نمایند. الف) سابقه انجام امور مرتبط ب) مدرکی بابت اثبات توان مالی ج) ارائه قیمت پیشنهادی انواع نوشیدنی­‌های گرم و سرد، انواع منوی صبحانه، میان وعده و ناهار به همراه آنالیز مواد اولیه به کار برده شده د) شرح نحوه فعالیت و سرمایه­‌گذاری پیمانکار ذ) فتوکپی کارت ملی و شناسنامه ص) تصویر هرگونه مدرک مجوز مربوط به طبخ و توزیع غذا (پروانه کسب، کارت بهداشت و...) ضمناً پس از تاریخ ذکر شده به هیچ تقاضایی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

دانشگاه رازی در نظر دارد امور مربوط به سرویس‌­دهی در بوفه رستوران برکت واقع در پردیس طاق‌بستان دانشگاه را با مشخصات ذیل از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید:

۱- پیمانکار موظف است لیست قیمت انواع نوشیدنی‌­های گرم و سرد، انواع منوی صبحانه، میان وعده و ناهار را با رعایت قیمت و کیفیت مناسب ارائه نماید. در این برنامه حتماً به توزیع غذای سبز توجه ویژه گردد و ارائه غذای سبز در انتخاب پیمانکار امتیاز خواهد داشت. همچنین تنوع در موارد پیشنهادی بالا نیز در انتخاب پیمانکار موثر خواهد بود.

۲- بابت اجاره ساختمان و هزینه حامل­‌های انرژی مبلغی دریافت نمی‌­شود و پیمانکار محترم در مقابل قیمت خدمات را کاهش خواهد داد.

۳- ظرفیت سالن ۱۰۰ نفر می‌­باشد.

۴- به غیر از وسایل موجود در بوفه رستوران، بقیه وسایل مورد نیاز توسط پیمانکار تهیه خواهد شد.

۵- دانشگاه در قبال تهیه مواد اولیه تعهدی ندارد، ولی بر تهیه مواد اولیه با کیفیت نظارت خواهد نمود.

۶- کارفرما از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۳:۳۰ نیز در این مکان غذای دانشجویی برای کارمندان و اعضای هیات علمی از طریق نیروهای سلف سرویس دانشجویی توزیع خواهد نمود.

۷- مدت قرارداد: از ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ لغایت ۱۳۹۹/۰۴/۲۰

 از کلیه افراد واجد شرایط که دارای تجربه لازم و کافی در مورد موضوع مناقصه می­‌باشند، دعوت می‌­شود با در دست داشتن مدارک زیر پس از انتشار فراخوان حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ به نشانی کرمانشاه: باغ ابریشم، سازمان مرکزی دانشگاه رازی، اداره تدارکات و امور قراردادها مراجعه نموده و یا با شماره تلفن ۳۴۲۷۴۵۲۱ - ۰۸۳ (امور قراردادها) تماس حاصل نمایند.

الف) سابقه انجام امور مرتبط

ب) مدرکی بابت اثبات توان مالی

ج) ارائه قیمت پیشنهادی انواع نوشیدنی­‌های گرم و سرد، انواع منوی صبحانه، میان وعده و ناهار به همراه آنالیز مواد اولیه به کار برده شده

د) شرح نحوه فعالیت و سرمایه­‌گذاری پیمانکار

ذ) فتوکپی کارت ملی و شناسنامه

ص) تصویر هرگونه مدرک مجوز مربوط به طبخ و توزیع غذا (پروانه کسب، کارت بهداشت و...)

ضمناً پس از تاریخ ذکر شده به هیچ تقاضایی ترتیب اثر داده نخواهد شد.