هنرو معماری

عنوان پروژه مشاور شرکت زیربنا(مترمربع) درصد پیشرفت فیزیکی آخرین بروز رسانی
دانشکده هنرو معماری مهندسین مشاور پیمون یزد سیرانگاه 11800 94% 15شهریور 95