چهره سبز دانشگاه رازی: دکتر جهانگیر خزایی - display-page


چهره سبز دانشگاه رازی: دکتر جهانگیر خزایی


                دکتر جهانگیر خزایی عضو هیئت علمی دانشگاه رازی، سرپرست مدیریت امور عمرانی و خدمات فنی، دبیر عمرانی دانشگاه های منطقه ۵ کشور و دبیر شورای راهبری مرکز مدیریت سبز  از چهره های سبز دانشگاه رازی هستند که با همراهی مجموعه نظارت بر طرح های عمرانی و تعمیر و نگهداری اقدامات شاخصی را در حوزه توسعه پایدار و کاهش مصرف انرژی به انجام رسانیده است.   از جمله این اقدامات می توان موارد زیر را برشمرد:   افزایش ۴۰ درصدی فضای کالبدی دانشگاه رازی از سال ۹۲ تا سال ۹۸ که ۴۴ درصد برای احداث فضاهای آموزشی و ۴۷ درصد برای احداث فضاهای کمک آموزشی (منطبق بر مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان) جداسازی آب شرب از آب غیر شرب و فضای سبز احداث زمین های چمن مصنوعی ورزشی هوشمند سازی و ارتقاء کیفی موتورخانه ها و سامانه های تاسیساتی اجرای سیستم قطره ای برای آبیاری فضای سبز در کل پردیس طاق بستان و کشاورزی توسعه طرح آبخیزداری و اجرای سیستم برداشت باران  KFP اجرای پروژه بهسازی آب استخر از طریق ایجاد سیستم برگشتی اجرای زمین فارت لک و پرکردن فضاهای خالی با شن به منظور  مدیریت روان آب ها در سطح دانشگاه و همچنین برای استفاده دانشجویان رشته تربیت بدنی نصب کنتورهای آب، برق و گاز جداگانه برای هر ساختمان به منظور پایش انرژی اجرای سقف کاذب، پنجره های دو جداره، سایه بان کولر و تعویض  لامپ های پرمصرف با لامپ های کم مصرف در ساختمان های در دست تعمیر سالیانه عایق کاری لوله ها و کانال های ارتباطی به منظور جلوگیری از هدررفتن انرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر جهانگیر خزایی عضو هیئت علمی دانشگاه رازی، سرپرست مدیریت امور عمرانی و خدمات فنی، دبیر عمرانی دانشگاه های منطقه ۵ کشور و دبیر شورای راهبری مرکز مدیریت سبز  از چهره های سبز دانشگاه رازی هستند که با همراهی مجموعه نظارت بر طرح های عمرانی و تعمیر و نگهداری اقدامات شاخصی را در حوزه توسعه پایدار و کاهش مصرف انرژی به انجام رسانیده است.

 

از جمله این اقدامات می توان موارد زیر را برشمرد:

 

 1. افزایش ۴۰ درصدی فضای کالبدی دانشگاه رازی از سال ۹۲ تا سال ۹۸ که ۴۴ درصد برای احداث فضاهای آموزشی و ۴۷ درصد برای احداث فضاهای کمک آموزشی (منطبق بر مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان)
 2. جداسازی آب شرب از آب غیر شرب و فضای سبز
 3. احداث زمین های چمن مصنوعی ورزشی
 4. هوشمند سازی و ارتقاء کیفی موتورخانه ها و سامانه های تاسیساتی
 5. اجرای سیستم قطره ای برای آبیاری فضای سبز در کل پردیس طاق بستان و کشاورزی
 6. توسعه طرح آبخیزداری و اجرای سیستم برداشت باران KFP
 7. اجرای پروژه بهسازی آب استخر از طریق ایجاد سیستم برگشتی
 8. اجرای زمین فارت لک و پرکردن فضاهای خالی با شن به منظور  مدیریت روان آب ها در سطح دانشگاه و همچنین برای استفاده دانشجویان رشته تربیت بدنی
 9. نصب کنتورهای آب، برق و گاز جداگانه برای هر ساختمان به منظور پایش انرژی
 10. اجرای سقف کاذب، پنجره های دو جداره، سایه بان کولر و تعویض  لامپ های پرمصرف با لامپ های کم مصرف در ساختمان های در دست تعمیر سالیانه
 11. عایق کاری لوله ها و کانال های ارتباطی به منظور جلوگیری از هدررفتن انرژی