احداث سه زمین چمن مصنوعی به مساحت 3372 متر مربع در دانشگاه رازی در راستای صرفه جویی در مصرف آّب - خانه

اخبار و انتصابات

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

احداث سه زمین چمن مصنوعی به مساحت 3372 متر مربع در دانشگاه رازی در راستای صرفه جویی در مصرف آّب

احداث سه زمین چمن مصنوعی به مساحت 3372 متر مربع در دانشگاه رازی در راستای صرفه جویی در مصرف آّب


احداث سه زمین چمن مصنوعی به مساحت 3372 متر مربع در دانشگاه رازی در راستای صرفه جویی در مصرف آّب

مدیریت نظارت بر طرح های عمرانی و خدمات فنی به منظور کاهش و صرفه جویی در مصرف آب و مدیریت منابع در جهت دستیابی به اهداف پایداری اقدام به احداث سه زمین چمن مصنوعی به مساحت 3372 متر مربع کرده است.

ازجمله مزایای استفاده از چمن مصنوعی به جای چمن طبیعی می توان موارد زیر را برشمرد:

  • سبب عدم نیاز به آب و کاهش بسیاری از هزینه های  مربوط به آماده سازی، کاشت و نگهداری زمین از جمله هزینه های بذر و کاشت، کود و آبیاری و سیستم آبرسانی، وجین و چمن زنی، سم و دفع آفات، ترمیم و اصلاح و تجدید کاشت می شود.
  • یکنواختی سطح زمین در تمامی ابعاد و سطوح زمین و استفاده دائمی از آن.


آرشیو خبرها