گزارش عملکرد اداره نظارت بر طرحهای عمرانی(1392 لغایت 1400) - خانه

اخبار و انتصابات

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

گزارش عملکرد اداره نظارت بر طرحهای عمرانی(1392 لغایت 1400)

گزارش عملکرد اداره نظارت بر طرحهای عمرانی(1392 لغایت 1400)


مدیریت عمرانی و امور خدمات فنی

گزارش عملکرد اداره نظارت بر طرحهای عمرانی(1392 لغایت 1400)

با حمایت و پشتیبانی مجموعه مدیریت دانشگاه و با همت و تلاش پرسنل اداره نظارت برطرحهای عمرانی دانشگاه متراژ فضاهای کالبدی دانشگاه از سال 1392 تا مرداد ماه 1400 در مجموع حدود 55 درصد رشد داشته است. این میزان برای فضای آموزشی حدود 59 درصد و برای فضای کمک‌آموزشی حدود 50 درصد می باشد.

خلاصه عملکرد اداره نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه

در ارتباط با توسعه فضای کالبدی دانشگاه

پروژه های عمرانی کالبدی به بهره برداری رسیده دانشگاه طی سال های 1393 لغایت مرداد 1400

پروژه های عمرانی کالبدی در دست اجرای دانشگاه درسال 1400

خلاصه عملکرد اداره نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه

در ارتباط با محوطه سازی ، راه دسترسی و دیوارو فنس کشی

جزئیات پروژه های محوطه سازی، راه دسترسی و دیوارکشی دانشگاه طی سالهای 1392 تا 1400

مطالعه و طراحی در دفتر طرحهای عمرانی

 

           طراحی های مقاوم سازی انجام شده توسط مشاور دفتر طرحهای عمرانی


آرشیو خبرها