حضور دانشگاه رازی در دومین همایش ملی، دانشگاهی فضاهای معماری

حضور دانشگاه رازی در دومین همایش ملی، دانشگاهی فضاهای معماری

دومین همایش ملی، دانشگاهی فضاهای معماری در تاریخ 17، 18 و 19 دی ماه 1398 به کوشش دبیرخانه دائمی معماری فضاهای دانشگاهی مستقر در دانشکده هنر...

سه‌شنبه، ۲۴ دی ۱۳۹۸