احداث خوابگاه دانشجویی پسران

                                                       
عنوان پروژه مشاور شرکت زیربنا(مترمربع) درصد پیشرفت فیزیکی آخرین بروز رسانی
  • احداث خوابگاه دانشجویی پسران
کارشناسان دفتر فنی بهسازان و نوآوران غرب 6145 35% 15 مرداد  95