احداث دانشکده علوم مهندسی کشاورزی

                                                       
عنوان پروژه مشاور شرکت زیربنا(مترمربع) درصد پیشرفت فیزیکی آخرین بروز رسانی
احداث دانشکده علوم مهندسی کشاورزی مهندسین مشاور ستاوند حک سازه 5250 33% 15 مرداد  95