تکمیل فاز2 طرح توسعه دانشکده فنی مهندسی

  
عنوان پروژه مشاور شرکت زیربنا(مترمربع) درصد پیشرفت فیزیکی آخرین بروز رسانی

15 شهریور 95

تکمیل طرح توسعه دانشکده فنی مهندسی(برق و کامپیوتر)
فازI (اسکلت) مهندسین مشاور موج نو لقمانکار 5600 35%
فازII (تکمیل) - - - 65%