مجتمع کلاسی

عنوان پروژه مشاور شرکت زیربنا(مترمربع) درصد پیشرفت فیزیکی آخرین بروز رسانی
احداث مجتمع کلاسی کارشناسان دفتر فنی سراگستران افلاک 3451 100% 15 خرداد 95