معرفی پروژه ها

 پروژه های در دست اجرا

   
احداث دانشکده اقتصاد و حسابداری  
احداث   آزمایشگاه مرکزی  
احداث دانشکده نفت  
احداث مجتمع کلاسی  
احداث خوابگاه دختران  
احداث دانشکده شیمی  
احداث دانشکده هنرو معماری  
احداث دانشکده علوم مهندسی کشاورزی
 
احداث خوابگاه دانشجویی پسران
 
تکمیل فاز2 طرح توسعه دانشکده فنی مهندسی(برق و کامپیوتر)  
سوله ورزشی چند منظوره پردیس کشاورزی  
 یادمان شهدا  

.

پروژه های در دست مطالعه وطراحی

                                                                                                                                                                                                                                                        

1. احداث سالن همایش دانشکده کشاورزی
2. احداث واحد بین الملل رازی
3. احداث کلینیک دامپزشکی
4.بازنگری طرح جامع دانشگاه
5.محوطه سازی دانشکده ادبیات وتربیت بدنی،آزمایشگاه مرکزی،خیابان ادب

                                                                                                                                                                          آخرین بروز رسانی : 28 فروردین 1396