معرفی کارکنان دفتر

سرپرست دفترنظارت بر طرحهای عمرانی و

دبیرعمرانی دانشگاههای منطقه 5


جهانگیرخزائی 
دکتری عمران-ژئوتکنیک
 
 

معاونت دفتر نظارت بر طرحهای عمرانی

 

امیر پروینی
کارشناس ارشد مهندسی  معماری-شهرسازی


کارشناس امور اداری
رضا عسگری


ناظرین ابنیه
 کیومرث مرادی مقدم-کارشناسی مهندسی عمرانعلیرضا پورمند-کارشناسی مهندسی معماری
سعید طیفوری-فوق دیپلم مهندسی عمران
 محمد کرم-کارشناسی مهندسی  عمران- عمران
 


 فرهاد ظهرابی
کارشناس ارشد مهندسی عمران-مدیریت ساخت


یونس عباسی 
کارشناس ارشدمهندسی عمران- سازه 


 


سعید هزارخانی 
کارشناس ارشد مهندسی معماری-معماریناظر تاسیسات مکانیکی

روح اله عظیمی 
کارشناسی مهندسی مکانیک

ناظر تاسیسات برقی

فرشید رستمی 
کارشناسی  مهندسی برق

کارشناس دفتری وبایگان
 داریوش احمدی 
خدمات

 یزدان احمدی

                                                                                                                                       آخرین بروز رسانی : 15 شهریور 1395